Marconistraat 33, Barneveld
telefoon

De dag van de huis-aan-huiskrant: de bron van lokale nieuws

4 juli 2024

Afgelopen maandag (1 juli) was het de dag van de huis-aan-huiskrant, een mooi moment om hier extra aandacht aan te geven! De huis-aan-huiskrant blijft namelijk een stabiele, traditionele en betrouwbare bron van lokale informatie voor de lezer. Wekelijks leest bijna de helft van de Nederlanders van 13 jaar en ouder een gedrukte huis-aan-huiskrant. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar het lezen van huis-aan-huiskranten door het Nationaal Media Onderzoek (NMO) – dat ook de kijk-en-luistercijfers op radio en televisie registreert. Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat er nog zo’n vijf miljoen mensen weleens een huis-aan-huiskrant lezen. 

Het mediagebruik is de laatste decennia sterk veranderd. Veel mensen kunnen geen moment meer zonder hun mobiele telefoon als bron van informatie. En wie nog tv-kijkt, doet dat wanneer het hem of haar uitkomt. Ook het aantal abonnementen op kranten en tijdschriften neemt jaarlijks verder af. Maar een huis-aan-huiskrant lezen, dat blijven mensen doen.

Wie lezen de huis-aan-huiskrant?

De huis-aan-huiskrant lezers vormen een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Van alle lezers van huis-aan-huiskranten is de helft tussen de 35 en 64 jaar oud – veelal mensen die sociaal actief zijn en midden in het leven staan. Bij de BDU-titels ligt het aandeel van deze leeftijdsgroep zelfs op 55 procent, met in sommige plaatsen uitschieters naar de 70 procent. Dat betekent dat onze kranten een sterke lokale binding hebben én dat onze lezers sterk vertegenwoordigd zijn in deze aantrekkelijke doelgroep. Voor een adverteerder zijn dít de mensen die hij wil bereiken. Zij hebben over het algemeen wat te besteden en doen dat ook. Daarmee zijn onze kranten niet alleen belangrijk als nieuwsmedium, maar ook als medium tussen de adverteerder en de lezer.

Het overige deel van het aantal huis-aan-huiskrantlezers bestaat grotendeels uit 65-plussers (28 procent) en jongvolwassenen (35-minners, 22 procent).

Weerspiegeling Nederlandse bevolking

Ook in hun welstands- en opleidingsniveau weerspiegelen de lezers van huis-aan-huiskranten de Nederlandse bevolking. Huis-aan-huiskranten spelen nog steeds in op een grote behoefte van veel Nederlanders. Driekwart van hen is namelijk geïnteresseerd in nieuws en informatie uit de eigen omgeving. Wij brengen dat wekelijks bij de mensen thuis – en gratis, dankzij de adverteerders in de krant. De meeste mensen bladeren de krant iedere week van voor naar achter door en lezen de artikelen, berichten en advertenties.

Goede lokale informatievoorziening

Een goede lokale informatievoorziening is de sleutel tot succes bij een huis-aan-huiskrant. Het Commissariaat voor de Media deed vorig jaar onderzoek naar de behoefte en het gebruik van lokale media in Nederland. Daaruit kwam naar voren dat voor negen van de tien Nederlanders de huis-aan-huiskrant de belangrijkste bron voor lokale informatie is. De overige 10 procent heeft een voorkeur voor onder andere social media en lokale omroepen. Er is niet één medium dat in zo’n korte tijd zoveel lokaal bereik heeft. Wil je eenzelfde resultaat met een sociaal medium behalen, dan wensen we je een prettige wedstrijd.

Wil je meer informatie over de huis-aan-huiskrant van de NMO? Klik dan hier!

Terug naar overzicht