Chat with us, powered by LiveChat

Algemene voorwaarden workshops

Als je je opgeeft voor één van de workshops van BDUmedia, ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

Inschrijvingen:
Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
BDUmedia behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
Na inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het maximale aantal deelnemers ligt tussen de 8 en 12  per workshop. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
Als een workshop vol zit of er is er op dit moment geen gepland, dan is er de mogelijkheid om je in te schrijven om op de hoogte te blijven van alle workshops die BDUmedia organiseert. Op deze manier wordt je als één van de eersten op de hoogte gesteld.
Door de inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden:

Na deelname ontvang je van ons een factuur. Het is altijd mogelijk om een collega in jouw plaats te laten deelnemen. Informeer ons hier tijdig over zodat we hier rekening mee kunnen houden. Indien je je 0-3 werkdagen voor de workshop afmeldt, wordt 100% van de factuur in rekening gebracht. Wanneer je je 4-7 dagen voor de workshop afmeldt, dan wordt 50% van de factuur in rekening gebracht. Wil je jouw plaats laten innemen door een collega of wil je jezelf afmelden? Stuur dan een e-mail naar marketing@bdu.nl o.v.v. de workshop die je zou gaan volgen.

Annulering/ wijziging van workshops:

BDUmedia is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk zeven dagen voor aanvang bericht.
BDUmedia is gerechtigd tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
BDUmedia is gerechtigd bij ziekte van de trainer deze te vervangen door een andere trainer of de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel al betaalde kosten worden gerestitueerd.

Geheimhouding:

Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.