Huis-aan-huiskrant heeft het grootste bereik

Huis-aan-huiskrant heeft het grootste bereik

Uit het onderzoek ‘De staat van de lokale nieuws- en informatievoorziening 2022’, dat onlangs door het Commissariaat voor de Media (CvdM) werd uitgevoerd, blijkt dat huis-aan-huiskranten het grootste bereik scoren. Directie en hoofdredactie van BDUmedia, onder meer uitgever van deze krant, reageren verheugd. Het is een bevestiging van wat ze zelf eigenlijk allang wisten.

De huis-aan-huiskranten laten bijvoorbeeld regionale publieke omroepen en de regionale dagbladen achter zich, concludeert het rapport dat onlangs in Den Haag aan staatssecretaris Uslu werd aangeboden. ,,We zijn erg blij met deze uitkomsten’’, zegt Jeroen Cnossen, directeur-uitgever van BDUmedia. Het meer dan 150 jaar oude bedrijf uit Barneveld verspreidt wekelijks zo’n 40 gedrukte krantentitels onder zo’n 500.000 huishoudens in de regio Midden-Nederland. De nieuwswebsites van de uitgever bereiken maandelijks meer dan een miljoen bezoekers. 

Cnossen zegt vooral verrast te zijn door de bevinding dat huis-aan-huisbladen er als enige in slagen ook burgers die minder geïnteresseerd zijn in het gemeentenieuws én jongeren te bereiken. ,,We blijken voor alle nieuwsconsumenten de belangrijkste informatiebron over lokale zaken te zijn. Oók voor jongeren, waarvan iedereen denkt dat die groep heel lastig te bereiken is.’’

Het onderzoek is uitgevoerd onder 10.343 respondenten ouder dan 16 jaar en is daarmee representatief voor heel Nederland. Cnossen noemt het zelfs baanbrekend: ,,Het is voor het eerst dat alle lokale informatiebronnen in één onderzoek zijn bekeken.’’ Uit het onderzoek komt naar voren dat huis-aan-huiskranten overall gezien worden als de belangrijkste lokale informatiebron. ‘Opmerkelijk is dat het (gratis) huis-aan-huisblad er beter in slaagt dan alle andere media om ook minder geïnteresseerden te bereiken’, laten de onderzoekers in een toelichting op hun bevindingen weten. ‘Twintig procent van de niet erg of helemaal niet geïnteresseerden wordt wekelijks toch door informatie uit het huis-aan-huisblad bereikt’.

Het feitelijke bereik van de huis-aan-huisbladen zal voor kranten als die van de BDU waarschijnlijk nog hoger uitvallen dan het onderzoek nu uitwijst, denkt hoofdredacteur Norbert Witjes: ,,Er zijn plekken in ons land -zoals delen van Limburg- waar helemaal geen huis-aan-huisbladen verschijnen. Die hebben in zo’n onderzoek dus een dempend effect op de landelijke gemiddelde cijfers.’’ 

,,Ook blijkt uit het onderzoek dat de positie van huis-aan-huisbladen in kleine en middelgrote gemeenten het stevigst is’’, vult Cnossen aan. ,,Daar is de binding met de lezer nóg groter dan in grotere plaatsen.’’

Als mensen één informatiebron zouden moeten kiezen die men als de belangrijkste bron van lokaal nieuws beschouwt, dan wordt het huis-aan-huisblad het meest genoemd.

Ook maakt het onderzoek duidelijk dat lezen van papier nog steeds het meest populair is onder de gebruikers. ‘Ruim 90% van degenen die het huis-aan-huisblad als belangrijkste informatiebron kiest, wil deze op papier lezen’, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek wijst onder meer uit dat Nederlanders in grote mate geïnteresseerd zijn in lokaal nieuws. Liefst 46% geeft aan ‘buitengewoon’ of ‘erg geïnteresseerd’ te zijn. Daar komt nog eens 43% bij dat zegt ‘enigszins geïnteresseerd’ te zijn.

Als mensen één informatiebron zouden moeten kiezen die men als de belangrijkste bron van lokaal nieuws beschouwt, dan wordt het huis-aan-huisblad het meest genoemd. ,,Hiermee zijn en blijven we niet alleen voor lezers maar ook voor adverteerders een aantrekkelijk medium’’, concludeert Cnossen.

Previous
Next

Toch blijven er ook nog uitdagingen over. Bijvoorbeeld op het gebied van ‘waardering’ scoren de huis-aan-huisbladen lager dan de regionale omroepen en de regionale dagbladen. ,,Dat kan inderdaad beter’’, erkent hoofdredacteur Norbert Witjes. Hij wijst er nog eens op dat het hier wel gaat om gemiddelden.

,,Als het om de inhoudelijke kwaliteit gaat zijn er grote verschillen tussen de huis-aan-huisbladen in den lande. Onze BDU-bladen verschijnen op basis van een journalistieke formule en worden gemaakt door journalisten die thuis zijn in hun omgeving. Dat is lang niet overal het vertrekpunt.”

Witjes onderstreept zijn stelling door te wijzen op het feit dat de journalistieke onafhankelijkheid van de bladen is geborgd in een zogeheten redactiestatuut. ,,Ik denk dat we één van de weinige uitgevers van huis-aan-huisbladen zijn die zoiets hebben.’’

Tegelijk zijn er macro-economische ontwikkelingen die het verspreidingsmodel van de huis-aan-huisbladen onder druk zetten. Zoals het gebrek aan bezorgers. ,,Dat is een punt van grote zorg’’, erkent Witjes. ,,En we doen er nog steeds alles aan om dat probleem aan te pakken. Maar gelukkig hoeft niemand zijn krant te missen; op onze sites is de gedrukte editie ook digitaal te lezen als e-paper. Bovendien wordt dagelijks het actuele nieuws op de website en via sociale media gepubliceerd.’’

Papierschaarste speelt de branche al langer parten. ,,Steeds minder fabrieken maken nog krantenpapier’’, legt Jeroen Cnossen uit. ,,Dat leidt tot hogere prijzen.’’ De recent sterk gestegen prijzen voor energie komen daar nog eens bovenop. ,,Dat zijn wel grote bedreigingen voor dit verdienmodel’’, vindt Cnossen. ,,En dat zal er in sommige gevallen toe leiden dat we ons moeten afvragen of gratis verspreiding nog wel kan.’’

Recommended Posts