Zorgen over de digitale brievenbussticker. Hoe kijkt BDUmedia hier tegen aan?

BARNEVELD – Uitgevers van huis-aan-huiskranten zijn bezorgd over een ‘bezorgapp’ die een deel van de folderbranche recent lanceerde. De app moet de traditionele sticker op de brievenbus gaan vervangen. Daarmee kunnen bewoners aangeven wel of geen folders of huis-aan-huiskranten te willen ontvangen.

 

Jeroen Cnossen, directeur/uitgever van BDUmedia (de uitgever van deze krant) noemt het systeem ‘ondoordacht’. Hij pleit ervoor de app voorlopig niet in te voeren en in overleg met de folderverspreiders te bekijken of onvolkomenheden in het systeem kunnen worden verbeterd.

Cnossen ziet nu voor de huis-aan-huiskranten grote nadelen aan de invoering van het systeem (dat gelanceerd werd onder de naam InMijnBus.nl). De directeur van het Barneveldse bedrijf vreest dat de invoering van het systeem zoals het er nu uitziet, zal leiden tot een lage respons. ,,Bijvoorbeeld omdat mensen uit privacy-overwegingen weigeren hun gegevens bekend te maken.’’
Dat kan leiden tot veel lagere oplagen. ,,En daarmee gaan we ook lezers missen die wel geïnteresseerd zijn in lokaal nieuws. En met kleinere oplagen zijn we ook minder interessant voor onze lokale adverteerders’’, aldus Cnossen die vindt dat voor huis-aan-huisbladen het huidige stickersysteem prima werkt.

Dreigend omzetverlies

Een dreigend omzetverlies, dat in het ergste geval zelfs de toekomst van de huis-aan-huiskranten op het spel kan zetten omdat het verdienmodel niet langer rendabel is, vindt Cnossen niet het enige bezwaar. Hij ziet ook voor de bezorging nieuwe drempels.
,,Het is op zich heel mooi dat mensen per week kunnen aangeven of ze wel of geen krant of folders willlen ontvangen. Dat kan met dit systeem. Maar dat betekent voor de bezorgers dat zij met wekelijks aangepaste verspreidingslijsten op pad moeten. Dat gaat langer duren, waardoor het bezorgsysteem voor ons duurder zal gaan worden.’’

Daarnaast is Cnossen bang dat de invoering van een digitaal bezorgsysteem en de complicaties die dat voor de bezorging met zich meebrengt, voor een deel van de bezorgers reden zal zijn om ermee te stoppen. Toch vindt Cnossen het belangrijk om in gesprek te blijven met de ontwikkelaars van het digitale systeem. ,,Als we daarmee papierverspilling kunnen tegengaan -ook één van de doelstellingen- is dat natuurlijk prima. Die gedachte onderschrijven we helemaal.’’ De folderbranche wil -zoals de zaken er nu voorstaan- per 1 juli starten met het uitrollen van de bezorgapp. Voor het eind van het jaar moet het systeem in heel Nederland werkzaam zijn.

De knelpunten volgens BDUmedia

  • Voor bezorgers kan zowel een sticker als vermelding in de app verwarrend werken
  • Een digitaal bezorgsysteem kan complicaties opleveren voor bezorging met aangeleverde en zeer privacy-gevoelige verspreidingslijsten
  • Wanneer bewoners aangeven voor enkele weken geen materiaal te willen ontvangen wegens vakantie, kan dit voor criminelen een open deur zijn
  • Het huidige stickersysteem werkt prima en de toevoeging van een app wekt vooral verwarring in plaats van dat het papierverspilling tegen gaat
Stickers én een digitaal systeem

De plannen voor de app zijn het rechtstreekse gevolg van veranderde regelgeving. In steeds meer gemeenten mogen reclamefolders alleen nog worden verspreid op adressen waarvan de bewoners expliciet aangeven deze te willen ontvangen. Voor huis-aan-huiskranten geldt die beperking niet.

De Hoge Raad bepaalde recent nog dat het huidige systeem (waarbij mensen met een sticker op de brievenbus aangeven géén krant te willen ontvangen) van kracht blijft, omdat de huis-aan-huiskrant voor het grootste deel van de inwoners de belangrijkste bron voor lokaal nieuws en informatie is.

Recommended Posts