Chat with us, powered by LiveChat

Financiële steun voor huis-aan-huisbladen en lokale omroepen

Lokale kranten en omroepen kunnen bij het Rijk aankloppen voor een eenmalige bijdrage om de coronacrisis te doorstaan. Mediaminister Arie Slob roept daarvoor een tijdelijk steunfonds in het leven met 11 miljoen euro in kas. Hij vraagt gemeenten en provincies om te blijven adverteren in de plaatselijke pers of eventueel zelf ook geld bij te leggen.

Huis-aan-huisbladen en lokale omroepen verkeren in zwaar weer nu ze nauwelijks advertenties meer verkopen. Adverteerders blijven weg omdat ze door de coronacrisis zelf in moeilijkheden zijn geraakt. Kleine kranten kunnen die tegenslag moeilijk opvangen omdat ze vaak niet of nauwelijks reserves hebben, schrijft Slob aan de Tweede Kamer.

Lokale media cruciaal

Dat baart hem grote zorgen. Zeker nu het coronavirus huishoudt en er van alles van mensen wordt gevraagd is het “belangrijk dat mensen weten wat er in hun nabije omgeving speelt”. Lokale media zijn volgens de minister daarvoor “cruciaal en moeten daarom goed kunnen functioneren”.

Lokale media kunnen daarom vanaf zaterdag aankloppen bij het nieuwe steunfonds. De kleine omroepen en uitgeverijen kunnen op € 4000,- rekenen, grotere op bedragen tot enkele tienduizenden euro’s.

De huis-aan-huis-bladen van bijvoorbeeld uitgeverij BDU Media (met onder meer Ede Stad) maar ook regionale kranten als het Dagblad van het Noorden meldden vorige maand in zwaar weer te verkeren. De vier regeringspartijen vroegen het kabinet daarop om hulp. Mediabedrijven en journalisten kunnen daarnaast ook een beroep blijven doen op de andere steunmaatregelen van het kabinet, onderstreept Slob. Zo kunnen bedrijven om het overnemen van loonkosten en zzp’ers om inkomenssteun vragen.

Steun motiveert

BDU Media is blij dat minister Slob concreet hulp biedt om de lokale nieuwsvoorziening te ondersteunen. ,,We zijn verheugd dat de minister onderschrijft dat lokale nieuwsmedia van groot belang zijn om juist nu te voorzien in de behoefte aan lokale informatie bij de inwoners”, aldus Norbert Witjes, hoofd content bij BDU Media.

“De reacties van onze lezers zijn hartverwarmend”

,,Deze steun draagt bij aan diverse acties die door ons zijn ingezet om de plotselinge omzetdaling te pareren en de lokale kranten en nieuwssites te blijven maken. De reacties van onze lezers zijn hartverwarmend, zowel door de motiverende woorden als door de donaties en abonnementsaanvragen die we hebben ontvangen. Het motiveert ons om alles te doen om dé lokale krant sterk te maken en iedereen te blijven informeren over wat in eigen dorp of stad belangrijk nieuws is. En tegelijk kunnen we daarmee lokale ondernemers, die het ook allemaal lastig hebben in deze tijd, een podium blijven bieden om hun klanten te bereiken.” 

Het is nog niet bekend hoe het bedrag van maximaal 11 miljoen euro wordt toegekend aan de ruim 400 lokale kranten en circa 250 lokale omroepen. Minister Slob geeft in de brief aan de Tweede Kamer aan dat de Rijksoverheid het niet alleen kan en dat hij met gemeenten en provincies in overleg is om ook hun steentje bij te dragen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat er volgens de minister vanuit dat gemeenten zich zullen aansluiten bij de maatregelen. Ook roept hij het Interprovinciaal Overleg (IPO) op om proactief te zijn en waar mogelijk media vanuit de provincies te steunen. 


Wilfred is marketing manager bij BDUmedia en samen met het marketing team dagelijks bezig om het productportfolio en onze eigen mediamerken te blijven ontwikkelen.